โปรโมชั่น

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ถวายน้ำผึ้งส่งผลให้...

นางทาสีกำลังกวาดลานหน้าบ้านของนาย เมื่อเห็นพระคุณเจ้า (พระปัจเจกพุทธเจ้า) ก็ทำความเคารพ พระปัจเจกพุทธเจ้าเปิดบาตรขอน้ำผึ้งจากนางทาสี นางไม่มีน้ำผึ้งจึงได้แต่แนะให้ท่านบิณฑบาตในตลาด เพราะมีร้านขายน้ำผึ้งอยู่เจ้าหนึ่ง

พระปัจเจกพุทธเจ้าทราบดังนั้นก็เดินมุ่งหน้าไปยังตลาด แล้วหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายน้ำผึ้ง พ่อค้ารูปงามปีติที่มีพระคุณเจ้ามาขอบิณฑบาต พ่อค้าหนุ่มจึงไม่รอช้า ตักน้ำผึ้งใส่จนเต็มบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า พร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ตนได้เป็นพระจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต พระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วเดินทางกลับเขตป่าหิมพานต์อันเป็นที่พำนักของพระองค์

 

นางทาสีเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านมาจึงถามท่านว่าได้น้ำผึ้งหรือไม่ หากไม่ได้นางจะซื้อถวาย พระปัจเจกพุทธเจ้าตอบนางว่า เราได้น้ำผึ้งมาจนเต็มบาตร ทำยารักษาโรคได้นานโข พ่อค้าหนุ่มยังหวังปณิธานอธิษฐานขอเป็นพระมหาจักรพรรดิราชในอนาคตกาล บุญครั้งนี้ส่งเสริมเขาอย่างแน่นอน

หญิงสาวบังเกิดจิตเป็นกุศลเลื่อมใสในความใจบุญและปณิธานของพ่อค้าขายน้ำผึ้ง จึงอธิษฐานจิตขึ้นเบื้องพระพักตร์พระปัจเจกพุทธเจ้าว่า หากพ่อค้าผู้ประเสริฐอธิษฐานเช่นนี้ ขออธิษฐานได้เป็นอัครมเหสีของพระมหาจักรพรรดิราช คือพ่อค้าขายน้ำผึ้งผู้ประเสริฐนั้น…

พระปัจเจกพุทธเจ้าสาธุอนุโมทนา ชายหญิงคู่นี้ร่วมบุญใหญ่ในครานี้ ไม่คลาดจากการเป็นตามที่อธิษฐานอย่างแน่นอน

ต่อมาพ่อค้าขายน้ำผึ้งเกิดเป็น พระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนนางทาสีเกิดเป็น พระนางอสันธิมิตตา ผู้เป็นพระอัครมเหสี ด้วยอานิสงส์แห่งการใช้มือชี้แนะทางให้พระปัจเจกพุทธเจ้าในครานั้น ส่งผลให้พระนางเป็นสตรีที่มือไม่มีรอยเหยี่วย่น

 

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Copyright : Engine by CW 2022 www.ibeemade.com